W8351
W8351
产品参数
产品卖点

  产品尺寸:670x424x510mm

  遥控:带遥控器

  排水方式:底排水

  冲水量:5L

  额定功率:820W

  产品型号:W835105TZQ(305坑距)

                  W835105FZQ(400坑距)


  1、脚踢冲水,便捷卫生
  2、晶银釉陶瓷体,长效抗菌
  3、无极旋钮 ,使用无需记忆
  4、活水即热,无忧畅洗
产品推荐

Product recommendations