P10( 带遥控器)
P10( 带遥控器)
产品参数
产品卖点

  产品规格:666x418x536mm

  排水方式:底排水

  用水量:5L

  额定功率:880W

  产品型号:W829105TZQ(300坑距)

                   W829105FZQ(400坑距)


  1.呼吸灯一键旋钮操作化繁为简

  2.智能童洗儿童专享妈妈放心

  3.72小时自洁换水洁然不同 

  4.离座冲水如厕解放双手


产品推荐

Product recommendations